خرید بیش از ۳۷۰ تن کلزا تاکنون در مازندران

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: از آغاز خرید تضمینی کلزا تاکنون ۳۷۷ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان این استان خریداری شده است.
جعفری با اشاره به شرازط آب و هوایی و بارندگی های پراکنده و رطوبت بالای دانه های روغنی کلزا در این استان از کشاورزان خواست: از برداشت این محصول در نخستین ساعات صبح خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور با بیان اینکه بر اساس هماهنگی های بعمل آمده مطالبات کلزا کاران به زودی پرداخت خواهد شد افزود: از ۲۶ مرکز خرید کلزا در این استان، حدود ۱۸ مرکز مشغول خرید تضمینی دانه روغنی کلزا از کشاورزان هستند.مطالب مشابه