تا ۴۸ ساعت پس از نخستین پخش هر قسمت از مسابقه ایران فانیی، فرصت دارید که به خانواده یا خانواده های برتر آن قسمت رأی دهید.

نتایج آرا تا پایان قسمت هفتم مطابق نمودار فوق است.

فراموش نکنید کد خانواده یا خانواده های مورد نظر خود را به شماره ۳۰۰۰۰۵۸ هم ارسال کنید و در قرعه کشی ربع سکه بهار آزادی شرکت کنید؛

۱- لارزاده ۲- رخ ۳- مقدم نسب