زنگ استکبارستیزی درمدارس نکا نواخته شد/ تصویر

زنگ استکبارستیزی به صورت همزمان با مدارس سراسر کشور در نکا نواخته شد.
به گزارش ایران فانی،مراسم نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی درنکا با حضور تنی چند از مسئولان شهرستانی در مدرسه فرزانگان طوسکلا از بخش مرکزی این شهرستان نواخته شد.مطالب مشابه