پیام تشکر دکتر ایوب برزگرنژاد رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی از احمدی

جناب آقای مهندس احمدی فرماندار محترم نکا . بر خود فرض میدانم از زحمات بیدریغ و شبانه روزی شما در مسند فرمانداری نکا را با آنهمه سختیها و مشقت و ناملایمات ها که از نزدیک شاهد آن بودم ، تقدیر و تشکر نمایم . زمانه ی عجیبی شده است . با آنکه با مسئولین بالادست در خصوص وضعیت سیستم مدیریتی شهرستان نکا صحبت کرده بودم اما متاسفانه دوستان مستقر در استانداری بجای همسو کردن مدیران شهرستانی با سیاستهای دولت ، فرماندار زحمتکش و نمونه ی کشوری را هدف قرار داده و به سبک و سیاق دولتمردان سابق دست به تغییر در فرمانداری شهرستان زدند . بهر حال آنها مسئولند و باید پاسخگوی رفتار خود در پیشگاه آرای مردم و زحماتی که امثال شما کشیدید باشند . من خرده بر کار آنها نمیگیرم چون نمیدانم در چه موقعیتی بودند که بصورت ضرب العجل و ایام تعطیل چنین تصمیمی را گرفتند اما برخود واجب میدانم از آنهمه خون دل که در این ایام خوردید و فشارهایی که از نزدیک در زمان انتخابات بر شما وارد شد ولیکن صبورانه به وظیفه ی ملی و دینی خود عمل کردید تقدیر و تشکر نمایم .
دکتر برزگرنژاد مسئول ستاد دکتر روحانی در شهرستان نکامطالب مشابه