کارگاه آموزشی پیشگیری ازاعتیاد درهنرستان شهید محلاتی ایثارگران نکا

در کارگاه آموزشی پیشگیری ازاعتیاد درهنرستان شهید محلاتی ایثارگران نکا به موضوع قرن بیستم (دانش) اشاره شد همچنین این قرن ، قدرت محسوب می شد.
دکتر محمد علی باقری در این کارگاه گفت : والدین،مربیان، جامعه و همسالان از جمله موارد موثر در پیشگیری از اعتیاد در جوانان می باشد.
این استاد دانشگاه افزود:باید به جوانان و نوجوانان و فرزندان خود تعلق عاطفی داشته باشیم و در مراحل زندگی با آنها دوست شده و ارتباط صمیمانه برقرار کنیم.
او گفت : اعتماد به نفس، افزایش آگاهی و دانش ،مسایل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی شاخصه های مهم و موثر در کاهش اعتیاد به مواد مخدر بشمار میروند.


در علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی ومذهبی وبراساس نظرهایی روانشناختی، یاد گیری های اجتماعی و تبادل اجتماعی، خودتحقیری و مدل های اجتماعی بر ارتباط موثر با افراد مبتلا به تاکید داشته و بایدعوامل محافظ کننده
را تقویت و عوامل خطرآفرین را تضعیف کرد.
این کارگاه با همت مدیر هنرستان و همکاری واحد مشاوره آموزش وپرورش در یک تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت کشور،ستاد مبارزه با مواد مخدرو وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ه است.مطالب مشابه