کارخانجات ما از نفس افتاده اند با مشکلات زيادي کار ميکنند

در گفت و گوي اختصاصي با مهندس پرويز کليني مطرح شد:

به گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر – پرويز کليني عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز و ايران است و به مدت ۳۰ سال نائب رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي تبريز را در کارنامه خود دارد مهندس کليني ۱۶ سال به عنوان صادر کننده نمونه بوده ، ايشان رئيس هيئت مديره کارخانه شهد امروز در اروميه،کارخانه نوش ايران و کارخانه فرآيند خوراک ايرانيان در عجب شير را مديريت ميکند، وي بزرگترين و مدرنترين گلخانه را در شهر عجب شير احداث مينمايد. درمورد کميسيون کشاورزي و مسائل و مشکلات مربوط به اين حوزه گفت و گوي اختصاصي با ايشان داشته ايم که متن زير ماحصل گفت و گوي ما با مهندس کليني است که مرور ميکنيد:

برنامه و اهداف کميسيون کشاورزي استان را بيان بفرمائيد؟
کشاورزي سابقه بيش از هزار سال دارد و جمعيت قابل توجهي در ايران به عنوان کشاورز، باغبان و…مشغول هستند بنابراين نقش مهمي درمحور توسعه کشور دارد بخصوص در کشورهايي مانند ايران که صنعت فعلا در آن نهادينه نشده است اهميت کشاورزي به چشم ميخورد.  امرار معاش شهرهاي کوچک و روستاهاي ما از طريق کشاورزي و شغلهاي تابع است با توجه به شرايط ويژه اي که امروز در کشور ما وجود دارد بخصوص از نظر تامين آب و مسائل زيست محيطي، وظيفه اصلي کميسيون کشاورزي  مطالعه و پيشنهاد شرايط جديد با امکانات و تکنولوژيهاي نوين است تا با حداقل آب محصولات پرباري داشته باشيم با توجه به اينکه کشاورزي دنيا فوق العاده متحول شده ولي ما هنوز با پيشنه ۵۰۰ سال قبل کشاورزي ميکنيم. مهم ترين اصل براي کميسيون کشاورزي  بررسي مشکلات مربوط به اين حوزه ميباشد  چون کشاورزي يکي از عمده ترين عوامل تاثير گذار در ايجاد اشتغال است. تعداد زيادي از خانوارها از طريق کشاورزي امرار معاش ميکنند وقتي حجم قابل توجهي از مردم شاغل، کشاورز هستند با توجه به مشکلات موجود که کشاورزي ما سنتي، کم درآمد و هزينه بر است با ارائه پيشنهادهايي ميتوان برداشت از زمين را با حداقل هزينه و آب ممکن با بيشترين محصول را داشت.

چند واحد توليدي کشاورزي در استان فعاليت ميکند و عمده توليدات آنها را بيان بفرمائيد و به کدام کشورها صادر ميشود؟
به دليل کوهستاني بودن استان آذربايجان شرقي به طور کلي از گذشتههاي دور استان کشاورزي بوده، عليرغم اينکه در ۸۰ سال قبل تبريز را به عنوان صنعت کشور قرار داده اند ولي بيشترين شاغلين کشاورزي در استان آذربايجان شرقي قرار دارد. اگر ۵۰ سال قبل کشاورزي سنتي جوابگو بود امروزه پاسخ گو نميباشد چون در تمام دنيا کشاورزي مدرن مبتني بر انتخاب بهترين محصول، براي کم کردن  هزينهها با سود آوري زياد ميباشد در مقابل اينها واحدهايي هم وجود دارد که اين واحدها صادرات پيشه و صادرات محور هستند  و تلاش ميکنند تا محصول قابل توجهي عرضه و صادر کنند و همچنين محصول از نظر استاندارد جهاني قابل قبول باشد. ولي کشاورزي سنتي ما محصولات جاليزي و محصولات باغي هست که در مقابل اينها صنايع تبديلي وجود دارد که در مورد ميوه سيب و انگور وقتي به درد بازار روز ميخورند، اين ميوهها براي فروش به بازار برده ميشود بقيه به عنوان ميوه زير درختي به کارخانههاي کنستانتره منتقل ميشوند و تبديل به کنستاتنره ميشوند و اينها در بازارهاي بين المللي صادر ميشوند. شرکت هايي هم وجود دارند که در صادرات ميوه فعاليت دارند و اينها ميوههاي خوب منطقه را جمع آوري، بسته بندي و صادر ميکنند و تا حدودي هم موفق هستند ولي موفقيت نه در سطحي که به عنوان يکي از موفقيتهاي استان بتوان تکيه کرد.

سهم بخش کشاورزي از اعتبارات استان چقدر است و چند درصد از اعتبارات به صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي استان براي افزايش توليد ودر  بسته بندي محصولات اختصاص يافته است؟
آمار دقيقي را نميتوانم عرض کنم  ولي چيزي که  هست ما در طول ۲۰سال گذشته در امر کشاورزي هيچ وقت موفق نبوديم يعني سهمي هم که در اعتبارات کشاورزي وجود دارد، بيشتر در جهت بهبود نبوده است. تسهيلاتي که مطرح ميشود متاسفانه با شرايطي که امروز ازنظر بانکي داريم هيچ کشاورزي به هيچ عنوان با درصدهاي بالا  نميتواند در آمدي داشته باشد چون کشاورزي در ايران پر سود نيست.کشاورزان ما سرمايه ندارند تا محصولات را بسته بندي کنند متاسفانه هميشه گرفتار هستند يعني اگر بررسي کنيم در ۲۰سال گذشته زندگي کشاورزان چقدر ارتقا پيدا کرده ميبينيم نه تنها ارتقا پيدا نکرده بلکه با مشکلات زيادي زندگي ميکنند. اعتباراتي که در اختيار بخش هايي از کشاورزي قرار ميگيرد اين است که محصولات را تضميني بخرند چون اگر اين اتفاق نيوفتد هيچ کدام از زحماتهاي کشاورزان جواب نميدهد چون منبع درآمد ديگري ندارند. در جهت رفع اين مشکلات بعضي از مشکلات کشاورزي را تضميني خريد واعلام ميکند محصولات را با اين قيمت خريداري ميکنيم و کارسازي آن با جهاد کشاورزي است که قدم مثبتي هست و در تمام دنيا وجود دارد چون کشاورزي يک مساله خاصي هست براين اساس ما بايد به اين مسائل در امر اقتصاد کشاورزي توجه کنيم. در ايران هم کم و بيش اين امر را مورد توجه قرار دادند. خيلي ازمحصولاتي که ممکن است کشاورز در فروش  مشکل داشته باشد از طريق تعاون روستايي اينها را ضمانتي خريد ميکنند و يکسري اعتبارات هم هست که از طريق بانک کشاورزي به کشاورزها داده ميشود متاسفانه اين اعتبارات اولا جوابگوي نياز کشاورزها نيست يعني در حدي نيست که کشاورز واقعا کشاورزي را مدرن کند همچنين سواد و تخصص لازم در کشاورز نيست که بتواند سيستم آبياري نوين را ايجاد کند.معمولا دولتها کمک تکنيکي و مالي ميکنند که اينکار در ايران وجود ندارد مطرح ميکنند ولي همه گير نميشود. بنابراين وام هايي که  به کشاورزان داده ميشود کفاف نکرده و معمولا کشاورز در باز پرداخت وام گرفته خيلي مشکل دارد.

براي راه اندازي واحدهاي راکد و فعال سازي واحدهاي نيمه فعال و در کنار واحدهاي در حال احداث توضيح بفرمائيد چه کارهايي صورت گرفته است؟
در کشاورزي صنعت قند داريم که چقندر قند را کشاورز توليد ميکند و وضع بدي دارد يا صنايع تبديلي ميوه جات که اروميه، آذربايجان و…که  در خيلي از نقاط کشور اين صنايع رشد کرده اند ولي به واسطه هم مشکل مواد اوليه که همان ميوه است و ميوه براي کشاورز خيلي گران تمام ميشود (کود، سم، آب و….گران است)در نتيجه قيمت ميوه در ايران از ميانگين دنيا بالاتر است .ولي با قيمتهاي خيلي پايين از کشاورز خريداري ميشود و در بازار با قيمت زيادي به فروش ميرسانند. اولا بازار بين المللي خوبي ندارد يعني از ما نميخرند. ولي از کشورهايي ديگر  با قيمتهاي خيلي خوبي ميخرند.مسئله دوم قيمت تمام شده کالا هست تورمي که در کشور ما هرسال بالاي ۲۰درصد بوده اينها در قيمت تمام شده کالا تاثير ميگذارد.يعني اگر ما ده سال قبل کالاها را به يک تومان ميفروختيم قيمت تمام شده اش براي ما سه تومان بود.چون قيمت جهاني تغيير نکرده ولي قيمت توليد ما خيلي فرق کرده کارخانجات ما از نفس افتاده اند و با مشکلات زيادي کار ميکنند.وام هايي که از بانکها دريافت ميکنند قدرت باز پرداخت آن را ندارند و در نتيجه از گردونه صادرات خارج شده اند والان اگر واقعا حسابرسي بشود ورشکسته هستند.چون خود کارخانه جوابگوي بدهي بانکي را نميدهد.

در مورد نقش اتاق بازرگاني در اقتصاد کشور را توضيح دهيد؟
اتاق بازرگاني در واقع مجمع پارلمان بخش خصوصي و اينجا تنها سازماني در کشور ما است که بخش خصوصي اداره ميکند وبخش خصوصي با مسائل خودش درگير است. در اتاق بازرگاني بخصوص در شرايط فعلي که اقتصاد ما واقعا مشکلات خاص خودش را دارد اتاق بازرگاني به عنوان ارائه دهنده مشکلات چون ممکن است که مسئولين متوجه مشکلي که درصحنه اقتصاد وجود دارد نباشند  ولي اينجا مجمع توليد کنندگان و بازرگانان هست، و خيلي سريع مسائل را دريافت ميکنند و از طريق اتاق بازرگاني به گوش دولت و قانون گذاران ميرسانند تذکرهايي که قبلا اتاق بازرگاني داده يک مقدار بي دقتي در آن شده و اگر در زمان آن، بررسي ميشد مشکلات الان وجود نداشت.يکي از وظايف اتاق بازرگاني ارائه به روز مشکلات صنعت و بازرگاني کشور به دولتمردان و قاون گذاران است مساله دوم همراهي با دولتمندان و قانون گذاران در ارائه قانون خوب است که بتواند مشکلات پيش پاي توليد صنعت و بازرگاني را حل بکند همينطورکه ميدانيد واردات و صادرات کشور توسط کارت بازرگاني انجام ميگيرد که  اتاق بازرگاني در اختيار بازرگانان قرار ميدهد بنابراين نقش بخصوصي دارد چون تمام امور اقتصادي کشور توسط اين پارلمان بخش خصوصي انجام ميشود. در آخر گفتگو آرزوي گشايش در مشکلات اقتصادي کشور را دارم.

گفتگو: شادی رهبر صباغی

مشاهده ادامه مطلب

کسب گواهینامه و تندیس یکصدبرند ارزش آفرین کشور ازسوی سیمان مازندران

بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران بـا عنـوان اجلاس سراسری یکصد برند برتر و ارزش آفرین، با حضـور مدیران و صاحبان صنایع از بخشهای دولتی و خصوصی در مورخ بیست و سوم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
این گردهمایی به منظور تجلیل از برندهای برتر و ارزش آفرین کشور در راستای تحقق اهداف اقتصادی کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیل به خودکفایی بدست خدمتگذاران و تلاشگران عرصه تولید و خدمات با حضور و حمایت نهادهای پژوهشی و با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید و مشاوران برجسته کشور تشکیل شد.
در این مراسم شرکت سیمان مازندران با افتخار موفق به کسب گواهینامه و تندیس یکصد برند ارزش افرین در بین کلیه شرکت های مورد نظر و در جمع برندهای معتبر کشوری شد . همچنین به نمایندگی جناب اقای دکتر علی حسین پور مدیرعامل محترم شرکت سیمان مازندران پروانه عضویت انجمن کیفیت ایران نیز صادر شد .مشاهده ادامه مطلب

تبريز ۲۰۱۸ فرصت طلايي و کم نظير بايد ميزبانان شايسته اي براي مهمانان ۲۰۱۸ باشيم

در گفت و گوي اختصاصي با کريم صادق زاده مطرح شد:

به گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر – مهندس کريم صادق زاده عضو هيات رئيسه و سخنگوي شوراي اسلامي شهر تبريز در دوره پنجم مي باشد. ايشان رئيس هيئت مديره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبريز، نائب رئيس هيئت مديره کانون کارگران استان آذربايجان شرقي، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري استان و مشاور عالي کانون عالي کارگران بازنشسته تامين اجتماعي کشور را در رزومه کاري خود دارد. گفتگوي اختصاصي با مهندس صادق زاده داشته ايم که در اين گفت و گوي صميمانه وي پاسخگوي بسياري از سوالات بودند که برخي از مهمترين اين موارد در ادامه آمده است:

چه برنامه هايي براي رشد اقتصادي در توسعه تجارت بنگاههاي کوچک و متوسط در نظر داريد؟
تا پيش از انقلاب صنعتي، توليد تحت تسلط واحدهاي کوچک و متوسط قرار داشت، معرفي نوآوري هاي فناورانه و مکانيزاسيون منجر به بروز تغييرات قابل توجهي در روش هاي توليد گرديد و سهم سرمايه فيزيکي در دستيابي به صرفه هاي مقياس اهميت بيشتري يافت بايد توجه داشت که تنها پيوستن به زنجيره ارزش جهاني، ضامن توسعه تجارت و صادرات نمي باشد بلکه برخورداري از رقابت پذيري به معناي طراحي، ساخت و بازار يابي محصولاتي که بتواند به نحو پايدار در بازار هاي هدف جاي خود را باز کند و بازدهي پايداري را عايد بازارهاي توليد خود سازد، اهميت دارد. در اين خصوص مولفه هاي مختلفي از جمله برخورداري بنگاه  از مديران قدرتمند و بهره مند از راهبردهاي کسب و کار، ايجاد انطباق با استاندارد هاي کمي بين المللي به منظور تسهيل فرآيند جايگيري در زنجيره هاي ارزش جهاني، دسترسي به منابع مالي و امکان برنامه ريزي براي سرمايه گذاري هاي آتي، برخورداري از نيروي انساني کارآمد به منظور احراز آمادگي براي جذب فناوري هاي خارجي و ورود به فعاليت هاي دانش محور و دسترسي به نهادها و مشتريان خارجي  موثر هستند.

عدم تحقق رشد اقتصادي را در چه مي بينيد؟
متأسفانه اقتصاد ايران چابک نيست و بهره وري هم وجود ندارد.در صورتيکه اقتصاد بايد کوچک شود و فضاي کسب و کار و سرمايه گذاري به بخش خصوصي سپرده شود . مهم ترين اهداف دولت ها رسيدن به رشد اقتصادي و فراهم کردن خدمان عمومي و تحقق عدالت اجتماعي است. براي تحقق اين اهداف وظايف دولت ها بايد در کنار وظايف مردم و نهادهاي غير دولتي مشخص گردد و براي تحقق برنامه ها، بايد بودجه ريزي انجام شود و با تخصيص منابع، وظايف دولت ها از قوه به فعل و به مرحله اجرا در آيد. درمان بيماري هاي اقتصاد ايران از جمله تورم، بيکاري، کاهش بهره وري و رشد پايين اقتصادي را بايد در سند جستجو کرد.

از نظر شما  عوامل تأثير گذار در بهبود فضاي کسب وکار چيست؟
از جمله عوامل تأثير گذار در بهبود فضاي کسب و کار، قوانين و مقررات و همچنين برنامه ريزي مجلس و نهادهاي نظارتي در اقتصاد را مي توان نام برد. در سطح جهاني يازده شاخص وجود د ارد که در فضاي کسب و کار تأثيرگذار است و البته برخي عوامل بومي هر کشور در اقتصاد آن کشور تأثير دارد. برآيند سه عامل در بهبود فضاي کسب و کار تأثير گذار است که استراتژي، نوع نگاه کشورهاي خارجي اقتصاد و نيز نحوه برخورد کشورهاي تأثيرگذار در دنيا از جمله اين عوامل است.عامل موثر دوم، عوامل داخلي مانند تصميمات دولت، مجلس و قوه قضائيه و فعالان اقتصادي است و همچنين فرهنگ و قانون اساسي و اعتقادات و مسائل فرهنگي و فضاي عمومي کشور عامل سوم تأثيرگذار در بهبود فضاي کسب و کار است. اقتصاد ما از نظر کسب و کار شرايط مناسبي ندارد و کشور ما در بين کشورهاي جهان از نظر فضاي کسب و کار رتبه ۱۳۶ است. در بهبود فضاي کسب و کار، اجراي قانون بسيار موثر است. در کشور ما بيمه و ماليات و برخي از قوانين و مقررات فعالان اقتصادي را تحت فشار قرار داده که اين امر منجر به زمين گير شدن توليد شده است. در حال حاضر توليد کنندگان ما نمي توانند به موقع به بازارهاي جهاني برسند و نزديک به ۳۰۰ روز طول مي کشد تا هزينه هاي آنها برگردد که اين امر منجر به بالا رفتن هزينه هاي توليد شده است. افزايش هزينه هاي توليد منجر به کاهش سرمايه گذاري و نيز لطمه به اشتغال شده است در حاليکه امروز نياز اصلي جامعه، اشتغال است.

چه برنامه هايي براي عمران و زيبايي شهر تبريز در سال ۲۰۱۸ در نظر داريد؟
تبريز ۲۰۱۸ فرصت طلايي و کم نظيري است که به عنوان پايتخت گردشگري کشورهاي جهان اسلام معرفي شده است و مي تواند سهم مهم و بسزايي در اشتغال زايي و درآمد زايي براي شهرمان داشته باشد. متأسفانه آن طور که لازم و نياز بود اقداماتي در گذشته در اين مورد انجام نشده است و ما به ياري خدا سعي خواهيم کرد که با اقدامات سريع ميزبانان شايسته اي براي مهمانان گرامي باشيم. اتمام پروژه هاي ناقص از قبيل ميدان بزرگ آذربايجان، مقبره الشعراء، سالن همايش هاي بين المللي از مهم ترين برنامه هاي ماست. بدون ترديد توسعه فضاي سبز و پارک ها از اولويت ها مي باشد. زيبا سازي محيط شهري و خيابان ها و ساماندهي آنها از ديگر اقدامات ضروري است. در اينجا لازم مي دانم که از عموم همشهريان تضا کنم که همه با هم تلاش کنيم و هر شهروند، يک ميزبان شايسته را به معناي واقعي جامعه عمل بپوشانيم.

نظر شما در مورد جذب سرمايه گذار خارجي در ايران چيست؟ و چه تاثيري در بهبود فضاي کسب و کار دارد؟
براي اشتغال زايي و رونق کسب و کار هزار ميليارد تومان منابع نياز است، حداقل ۷۰۰ ميليارد تومان از اين اعتبار بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تأمين شود. بايد پسا برجام را فرصتي طلايي براي بازنگري ايران در عرصه جهاني دانست. با اين حال سيستم بانکي، بيمه اي، اداري و سرمايه گذاري ما با داشتن قوانين و مقررات دست و پاگير هنوز آمادگي بين المللي شدن را ندارد و مي توان گفت اگرچه شرايط لازم فراهم شده ولي شرايط کافي مهيا نيست. بايد قبول کنيم که بيشتر موانعي که بر سر راه توسعه در کشور وجود دارد، داخلي و خود ساخته است. سرمايه گذار خارجي، مديريت، بازار، فرهنگ سازماني، تکنولوژي، امنيت و پول به همراه مي آورد و ما مي توانيم با استفاده از تجربيات ساير کشورها مثل هند که شرط ورود سرمايه گذار خارجي را انتقال تکنولوژي ظرف ۱۰ سال است و پياده سازي آن در کشور اقتصاد را از رکود نجات دهيم.

چه اقداماتي  براي ارائه خدمات بهتر و بيشتر حمل و نقل عمومي داريد؟
واقعيت اين است که يکي از مهم ترين چالش هاي شهر ما وضعيت نا مطلوب سيستم حمل و نقل عمومي است. فرانسه و لندن بيش از يک قرن است که از مترو استفاده مي کنند ولي ما در قدم اول مانده ايم. براي ما راه اندازي مترو از نان شب هم واجب تر و حياتي تر است و براي اين امر مهم اعضاي محترم شورا با حساسيت و جديت بيشتري موضوع را دنبال مي کنند تا انشاءالله در اولين فرصت به سرانجام برسد. توسعه اتوبوس هاي برقي و يا وارد کردن تاکسي هاي جديد در اين راستا بوده و اميدواريم که دراسرع وقت بعد از تامين منابع مالي لازم خدمات بهتري را به همشهريان گرامي ارائه کنيم، که قدم اول را با افتتاح بازسازي اتوبوس ها و همچنين خريد ۷۵ دستگاه اتوبوس با سيستم هاي جديد را آغاز کرديم که اين حرکت اصولي با پيگيري شوراي شهر ادامه خواهد داشت.

آيا شوراي شهر نظارتي بر حفظ و کاربري درست ابنيه تاريخي شهر تبريز دارد؟
بناهاي تاريخي هر شهر در حقيقت شناسنامه هاي آن شهر هستند. تبريز جزو شهر اولين ها بوده و بنا بر اسناد معتبر تاريخي، تاريخ کهن و پرباري دارد. البته متأسفانه همانطوريکه عرض کردم در اثر کم لطفي ها و نامهرباني هايي که شده به طور مثال مجموعه عظيم مقبره الشعراء که محل دفن بيش از ۴۰۰ شاعر و اديب فرهيخته مي باشد و استاد بزرگوار، استاد شهريار نيز مدفون هستند و نياز است همه همت کنند تا اين مکان تاريخي سريعا مورد بهره برداري قرار گيرد.

شوراي پنجم را در مقايسه با شوراهاي قبلي چگونه ارزيابي مي کنيد؟
متاسفانه در شوراي چهارم اتفاقات تلخ و ناشايستي افتاد که پرونده قضايي آن ها تا امروز هم نهايي نشده است اما شوراي پنجم متفاوت از شوراهاي قبلي خواهد بود. يکي از نقاط قوت شوراي پنجم اين است که اعضاي آن افراد فرهيخته و آشنا به تاريخ شهرشان بوده و بسيار علاقمند به بازسازي و مرمت و نگداري ابنيه تاريخي شهرشان هستند. و با کمک ديگر دستگاه هاي مرتبط گام هاي بسار مفيدي در اين زمينه خواهند برداشت، چرا که خودتان هم بهتر مي دانيد که وجود هر مکان تاريخي، يعني فراهم شدن زمينه اشتغال زايي و درآمد زايي.

نظر شما در مورد مناطق حاشيه نشين چيست و راهکار شما براي اين امر چيست؟
بيش از ۴۵۰ هزار نفر از همشهريان ما در مناطق حاشيه نشين و منازل بسيار سست و غير استاندارد زندگي مي کنند. يکي از مسائلي که که بنده را بسيار آزار مي دهد اين منازل اين عزيزان هستند اخيرا طرحي به باز آفريني شهري با همت و اداره رياست محترم جمهوري درچند شهر آغاز شد که محوريت اصلي کار هم در چنين مناطقي است. واقعيت اين است که براي حل مشکل حاشيه نشيني و بافت هاي فرسوده همه بايد پاي کار بيايند ضرورت دارد که استاندار محترم، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، وزراي مرتبط، شهرداري تبريز و خود ما به عنوان اعضاي شورا بايد به همدلي و همزباني و با اقدام و عمل اين چهره بسيار زشت و آزار دهنده شهرمان را براي هميشه حل کنيم. اگر خداي ناکرده زلزله نسبتا قوي بيايد فاجعه انساني رخ خواهد داد تا فرصت هست بايد اين معضل و مشکل حل شود.

لطفا در مورد اتاق بيمه پاکبانان توضيح بفرمائيد؟
در ماه هاي اخير شاهد بوديم که چند نفر از پاکبانان شريف در حين انجام کار به دليل تصادف، يا فوت کرده اند و يا دچار مصدوميت شديد شده اند. يکي از کارهايي که مغفول مانده و اقدامي نشده است تشکيل اتاق بيمه پاکبانان مي باشد مشاهده مي کنيم که بعضي از اوقات ۲۲ ماه است که بيمه تکميلي پاکبانان پرداخت نشده است و مسائلي از اين قبيل. به ياري خداوند متعال و با همکاري ديگر اعضاي محترم شورا و با همراهي مديران شهرداري اين موضوع را به سرانجام خواهيم رساند، بطوريکه کارگران و پاکبانان از نظربرخورداري از حقوق قانوني و مسلم شان دغدغه و طبق روال قانوني از نظر موضوعات مربوط به بيمه نگراني نخواهند داشت.

يکي از مطالبات فعالان رسانه اي و مطبوعاتي استان و تشکلهاي صنفي مرتبط همچون خانه مطبوعات و انجمن صنفي و انجمن مديران مطبوعات داشتن مجتمع رسانه اي و مطبوعات مي باشد و در سطح شهر تبريز نيز برخي مجتمع ها و اماکن وجود دارد که توسط شهرداري احداث و در حال حاضر بلااستفاده مانده است و مي توان از آنها براي احداث مجتمع رسانه اي استفاده کرد، نظر حضرتعالي در اين خصوص چيست؟
سوال بسيار خوبي بود. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي از اهميت ويژه اي برخوردارند و بدون داشتن رسانه هاي مستقل نمي توان در توسعه شهري موفق عمل کرد. رسانه ها بازوان فرهنگي شوراي اسلامي شهر و شهرداري هستند و شهرداري و شوراي اسلامي شهر وظيفه دارد در راستاي ايجاد شرايط خوب براي جريان آزاد اطلاع رساني تلاش نمايد و با ايجاد امکانات رفاهي در جهت تسهيل کار رسانه اي کمک کند. ايجاد مجتمع رسانه اي و مطبوعات هم يکي از مطالبات بحق فعالان رسانه اي است و شوراي اسلامي شهر و شخص بنده آمادگي لازم را براي عملياتي نمودن اين امر با کمک ساير اعضاي محترم و شهردار محترم دارم. درحال حاضر در سطح شهر تبريز برخي اماکن تحت مديريت شهرداري وجود دارد که مي توان از آن فضا براي احداث مجتمع مورد نظر استفاده کرد. تشکلهاي صنفي مطبوعات همچون خانه مطبوعات، انجمن صنفي روزنامه نگاران و انجمن مديران مسئول، بايد در اين خصوص پيشنهادات خود را به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايند تا ان شالله اعضاي شوراي اسلامي شهر نيز با بررسي پيشنهادات، نسبت به عملي نمودن آن اقدام نمايد. در آخر از مسئولين استان بويژه نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام جمعه تبريز دکتر آل هاشم  و همچنين نمايندگان مجلس و استاندار محترم استان آذربايجان شرقي و کليه مديران کل ادارات و سازمان ها که در جهت حفظ و رشد و توسعه و پيشرفت استان شبانه روز تلاش مي کنند تشکر و سپاسگذاري نمايم که در اين عرصه هرچه در توان داشتند انجام دادند.

گفتگو: جعفر شکوریان

مشاهده ادامه مطلب

۹ روش برای رنگی کردن آشپزخانه تاریک

اگر آشپزخانه کم نوری دارید، با استفاده از راهنمایی های متفاوت از کارشناسان داخلی، به مهم ترین قسمت خانه خود زندگی ببخشید. آشپزخانه تاریک را با ۸ ایده ساده و هوشمندانه روشن کنید.

نبض ما– با توجه به اینکه به چه میزان به آشپزخانه تان علاقه دارید و چقدر از زمان را در این مکان می گذرانید، جایگاه آشپزخانه در زندگی شما مشخص می شود. ممکن است آشپزخانه تاریک شما با پاشیدن مقداری رنگ و با چند خلاقیت ساده، به یک آشپزخانه پر نور و فوق العاده تبدیل شود.

دکوراسیون کابینت آشپزخانه

۱-اضافه کردن رنگ به آشپزخانه تاریک

بیشتر افراد می گویند که اتاق های کوچک را با رنگی روشن رنگ آمیزی کنید تا نور در آن انعکاس پیدا کرده و اتاق را روشن تر کند.

اگرچه انتخاب یک رنگ تیره تر برای دیوار اتاق می تواند آن را بزرگتر از چیزی که هست نشان دهد، می تواند یک آشپزخانه تاریک و خسته کننده را روشن تر کند.

دکوراسیون آشپزخانه کوچک

۲-اما زیاده روی نکنید

اگرچه استفاده از رنگ های تیره روشی فوق العاده برای برجسته تر کردن آشپزخانه شماست، اما بیش از سه تناژ رنگ استفاده نکنید. ترکیب رنگ های بیشتر موجب می شود که فضا به جای جذاب بودن شلوغ به نظر برسد.

اعمال قانون ۷۰/۲۰/۱۰ به شما کمک می کند که در مسیر درست حرکت کنید. از روشن ترین تناژ رنگ در ۷۰ درصد از فضا، از تناژ متوسط در ۲۰ درصد و از تیره ترین تناژ در ۱۰ درصد آن استفاده کنید.

۳-طبیعت بیرون را به درون بیاورید

یک بخش سبز به آشپزخانه تاریک خود اضافه کنید تا حس تازه ای که در خارج از منزل قرار دارد را در داخل هم به وجود بیاورید. این کار می تواند آویزان کردن گیاهی از دیوار یا آویزان کردن یک تراریوم در بالای میز آشپزخانه یا گذاشتن چند گلدان کوچک بر روی قفسه ها باشد.

گیاه مناسب تاریکی

۴-فکر کنید چه چیزی بر روی قفسه های خود قرار دهید

به جای اینکه همه چیز را در پشت درهای کمد پنهان کنید، قفسه های باز بسازید و آنها را با اشیاء رنگی متفاوتی مانند شیشه های مربا، فنجان ها و بشقاب ها پر کنید. اگر از آن دست افرادی هستید که همه وسایل آشپزخانه شما سفید هستند، به این نکته توجه داشته باشید که برای قفسه ها رنگی جذاب انتخاب کنید تا ظروف در آن جلوه پیدا کنند.

۵-پنجره های خود را در نظر بگیرید

یک ترفند ساده برای اضافه کردن جذابیت به آشپزخانه تاریک این است که قاب پنجره را با یک رنگ تیره و خاص رنگ کنید که از بقیه فضا متمایز باشد. اگر پنجره آشپزخانه شما در مقابل سینک باشد، در این صورت در زمان شستن ظروف می توانید به فضایی روشن و شاد نگاه کنید.

دکوراسیون پنجره

۶-روشنایی آشپزخانه تاریک را افزایش دهید

نورپردازی مناسب در آشپزخانه تاریک، روشنایی را به فضا اضافه می کند و رنگ های موجود را شاخص تر می کند. اگر آشپزخانه شما در معرض نور خورشید نیست، از لامپ های هالوژن اضافی استفاده کنید که نور طبیعی را به فضا اضافه می کنند و اتاق های تاریک و خسته کننده را روشن تر می کنند.

نورپردازی آشپزخانه کوچک

۷-لوازم جانبی خود را در نظر بگیرید

اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که میز ناهارخوری داشته باشید، گزینه دیگر برای سرمایه گذاری وسایل ناهارخوری هستند. انتخاب یک میز سفید تمیز با صندلی های قرمز یا بنفش روشن در یک اشپزخانه مدرن بسیار جذابیت دارد. گزینه کم هزینه این است که میز را با رومیزی های رنگی، بشقاب ها، ظروف و گلدان گل های تازه ست کنید.

مدل میز ناهارخوری کلاسیک

۸-در مورد کفپوش ها فکر کنید

کفپوش ها بهانه خوبی برای جلب توجه رنگ و الگو در آشپزخانه تاریک است. کاشی های هفت رنگ امروزه در همه جا و با رنگ بندی های متنوع به چشم می خورند و روشی برای روشن کردن فضا ها حتی تیره ترین آنها هستند.

اگر بودجه شما به کاشی کاری نمی رسد می توانید از کف پوش های وینیل استفاده کنید که بسیار ارزان تر اما به همان اندازه رنگارنگ و انتخابی موثر هستند.

کفپوش وینیل چیست

۹-مقداری فلز اضافه کنید

استفاده از لوازم جانبی فلزی روشی موثر برای روشنی بخشیدن به فضاهای خسته کننده و تاریک است. لوازم جانبی طلایی و مسی مانند آینه ها، فانوس ها و مجسمه ها برای گرفتن نور در اتاق مناسب هستند.

تیم ترجمه نبض ما

 

۹ روش برای رنگی کردن آشپزخانه تاریک

۵ (۱۰۰%) ۱ رای


مشاهده ادامه مطلب

حمايت از صنايع کوچک ضروري است

درگفت و گوي اختصاصي با عليرضا آقابالايي مطرح شد:

به گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر – با آغاز سال سال ۲۰۱۸ ميلادي و انتخاب تبريز به عنوان به عنوان پايتخت گردشگري جهان اسلام بر آن شديم تا در مورد برنامه هايي که در زمينه توسعه کشاورزي صورت گرفته مطلع شويم در اين زمينه با دکتر عليرضا آقا بالايي عضـو هيـات نماينـدگان و رئيـس کميسـيون کشـاورزي اتـاق بازرگانـي، صنايـع، معـادن و کشـاورزي تبريـز به گفتگو نشسته ايم. ايشان داراي دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي در آکادمي ملي گرجستان و همچنين نماينده سازمان حقوق بشر در محيط زيست جهان است. اغلب مطالعات اقتصادي آقابالايي، آسياي ميانه و ترکيه ميباشد متن زير ماحصل يک ساعت گفت و گو با دکتر عليرضا آقابالايي است که مرور ميکنيد:

براي شروع گفت و گو  لطفا بفرماييد محصولات استان به کدام کشورها صادر ميشود و بيشترين واردات از کدام کشورها است؟
 محصولات کشاورزي استان عمدتاً به کشورهاي عراق ، ترکيه ، آذربايجان ، امارات متحده ، افغانستان روسيه و کشورهاي آمريکايي و اروپائي صادر ميشود و عمده واردات محصولات کشاورزي از کشورهاي ترکيه ، برزيل ، ارمنستان ، پاکستان و هند ميباشد.

استان آذربايجان شرقي در بخش کشاورزي مزيتهاي ويژه اي دارد، براي تحول بخش کشاورزي استان چه قدم هايي برداشته شده است؟و آيا برنامه هايي براي اين منظور در نظر داريد؟
ظرفيتهاي بهبود کيفي و کمي محصولات کشاورزي با افزايش بهره وري و توجه به اصل مزيت نسبي به وسيله توليد محصولات با نياز آبي کمتر و ارزش اقتصادي بالاتر شناسايي شده و با تهيه يکصد تنگنا ضمن انتخاب يکصد متخصص براي هريک از آنها و تعيين يکصد کارشناس توسط فرد متخصص هر تنگنا با انتخاب کاربر مناسب توسط کارشناس مربوطه نسبت به کاربردي کردن آخرين تحقيقات انجام يافته در سطح مزرعه ، باغ ، مراکز دامپروري ، مرغداري و نيز مراتع و جنگلها اقدام خواهد شد. در کنار اين اقدامات ، طرح يک روستا ، يک کارشناس نيز در صورت فراهم شدن بستر مناسب اجرائي خواهد شد.با توجه به بحران کم آبي،مصرف آب را در محصولات کشاورزي  بايد کم تر کنيم و در عوض بهره وري محصول را بالا ببريم اين امر به نفع ما خواهد بود و منجر به رشد اقتصادي خواهد شد  چون مصرف آب کم ميشود و بنابراين نياز بالايي به صادرات خواهيم داشت.
 کارهايي که در اين زمينه صورت گرفته با افراد متخصص به صورت کارشناسانه درباره اين موضوع کار ميکنند تا مشکلات را حل نمايند و طبيعي است که با نبودن  کارشناس متخصص  در هيچ کاري نميتوان موفق بود کارشناسان زبده بايد اين مشکل را حل کنند و خود را از اين بحران نجات دهيم بايد از کارشناسان داخلي و هم از دانش کارشناسان خارجي بهره ببريم تا با  تلفيق اين موارد بتوانيم اين مشکلات را حل کنيم همچنين آموزش دادن به  روستاييان را در اوليت خود قرار دهيم.

با توجه به واقعيتهاي موجود و خرد بودن اغلب زمينهاي کشاورزي استان توليد صرف اقتصادي ندارد در اين زمينه چه قدم هايي برداشته شده است؟
 در اين مورد مشکلات قانوني ، حقوقي و شرعي وجود دارد. طرح يکپارچه سازي اراضي و يکجا سازي اراضي در صورت رفع اين مشکلات قابليت اجرائي دارد.هر چقدر زمين ما مکانيزه تر باشند  هزينههاي محصول پايين ميآيد و منجر به سود آوري بيشتر ميشود در اين صورت محصولاتمان را با قيمت کمتر عرضه کنيم

وجود مسائل مالي يکي از چالشهاي غير دولتي و غير انتفاعيها محسوب ميشود، آيا بانکها همکاريهاي لازم را با شما دارند و تسهيلات مورد نياز را پرداخت
مي نمايند؟
به دليل نياز بالاي بخش به نقدينگي و تأمين منابع لازم براي سرمايه گذاري  و تأمين سرمايه در گردش ، همکاري بانکها و صندوقها محدود بوده و يکي از چالشهاي بزرگ بخش، تاًمين منابع مالي به ويژه تسهيلات با سود کمتر ميباشد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران محور توسعه کشاورزي بود، بعد از گذشت ۳۸ سال آيا به اهداف مورد نظر رسيده ايم؟ اکنون چه جايگاهي در ميان ساير کشورها داريم؟
هر چند از نظر کمي در برخي از محصولات عملکرد خوبي به دست آمده ، ولي با توجه به راندمان پائين و سواد کم و سن بالاي توليد کنندگان ، همچنين سنتي بودن کشاورزي در ايران و کوچکي قطعات و ظرفيت پائين دامداريها  اهداف مورد نظر تحقق نيافته است. ضمن آنکه عملکردها با توجه به مصرف بالاي نهادههاي کشاورزي مطلوب نيست ، جايگاه کشورمان در توسعه کشاورزي پايدار در ميان ساير کشورها تا حدودي قابل قبول است ولي نياز به توجه و حمايت بيشتر از اين تشکل را دارد.

ما اعتقاد به اقتصاد رقابتي داريم و اين در صورتي ميسر است که زمينههاي آن فراهم و سرمايه گذاريهاي لازم صورت گيرد، آيا اين اتفاق در استان آذربايجان شرقي افتاده است؟
با توجه به سرمايه گذاري محدود و مشکلات ساختاري بخش کشاورزي استان عملکرد گسترده اي وجود ندارد. ما در برخي مناطق از جمله منطقه آزاد ارس و شهرستان شبستر و نيز شهرستان جلفا اقدامات موًثري شروع شده است. اگر اين حرکت در ساير شهرستانها ادامه يابد زمينههاي سرمايه گذاري به بخش خصوصي فراهم خواهد شد

برنامه و اهداف کميسيون کشاورزي استان را بيان بفرمائيد؟
 برنامه و اهداف کمسيون کشاورزي در راستاي طرحهاي اشاره شده در بند ۲ بوده و ا تصال بخشهاي صنعت و معدن ، تجارت با بخش کشاورزي به صورت استفاده از کودهاي معدني و زيستي به جاي بخش کشاورزي به صورت پسين و پيشين در جهت استفاده از کودهاي معدني و زيستي به جاي قسمتي از کودهاي شيميايي با گسترش صنايع تبديلي و تکميلي و نيز بسته بندي ، ضمن اقتصادي کردن توليد و افزايش کمي و کيفي محصولات توليدي براي عرضه در بازارهاي جهاني هدف نهايي ميباشد.

به نظر شما مهمترين مشکلات  و دغدغههاي فعالان اقتصادي در حوزه کسب و  کار چيست؟
من فکر ميکنم يکي از موضوعات مهم که هميشه مورد گلايه صاحب نظران بوده بحث دشواري تامين مالي است.چرا که در کشور ما متاسفانه نظام بانکي با زياد بودن نرخ بهره به تداوم کاستيها در زمينه سرمايه درگردش  کارخانجات و بالا رفتن هزينههاي هر واحد دامن ميزند و باعث عدم توان رقابت با کالاهاي وارداتي ميگردد و بيشتر فعاليتهاي بانکي در کار تامين مالي تجارت ساخت و ساز و بنگاههاي غير مولد انجام ميگيرد. شما اگر توجه داشته باشيد در بيشتر کشورهاي پيشرفته بازار سهام موجب تقويت سرمايه گذاري ميشود زيرا مازاد نقدينگي مردم گرد آوري و در بخش اقتصادي  سرمايه گذاري خواهد شد و چهارچوبي براي نظارت پديد ميآورد که باعث انتشار اطلاعات ميشود و نهايتاً اينکه نقش بانکها در فعاليتهاي غير مولد کاملا مشهود بوده و بجاي آنکه در خدمت بخشهاي مولد اقتصاد قرار گيرد در حمايت و تقويت منابع گروهي خاص عمل مينمايد.جامعه ما زماني ميتواند موفق شود که تسهيلات را در اختيار فعالان اقتصادي واقعي قرار دهد و دولت بايد از صنايع کوچک و متوسط در جهت توسعه و همچنين اشتغال بيشتر جوانان حمايت کند. تحصيل کردههاي بيکار ما به راحتي ميتوانند با تاسيس شرکتهاي متوسط و کوچک وبا حمايت دولت به پيشرفتهاي قابل توجهي برسند. پشتيباني از واحدهاي بزرگ ضروري است ولي پشتيباني از واحدهاي کوچک نيز ضرورت د ارد در اين راستا ما بايد هم دانش لازم را بدهيم و همچنين پشتيباني مالي بکنيم. يکي از مشکلات اصلي رکود موجود در بازار هست که اين يک خطر بزرگ است جامعه اي که دچار رکود باشد با مشکلات جدي روبرو ميشود و نميتوان اميد داشت که دولت اين مشکلات يک شبه حل کند.اگر سرمايه گذار خارجي جذب کنيم به دنبال آن پول،تکنولوژي و فرهنگ اقتصادي وارد جامعه  خواهد شد و رکود خود به خود از بين ميرود.
توسعه فعاليتهاي کشاورزي در چه زمينه هايي ميتواند انجام شود؟
توسعه فعاليتهاي کشاورزي در حوزه آبريز ارس و خزر امکان پذير است که در پاياب سدها و ايستگاههاي پمپاژ در حال اجرا ميباشد. در حوزه آبريز درياچه ، توسعه اراضي محدود شده و با اصلاح الگوي کشت ، نسبت به تثبيت سطح زير کشت و توليد با کاهش ۴۰ درصدي مصرف آب براي تامين به زيست محيطي درياچه و افزايش ارزش توليدات به ۴ برابر اقدام خواهد شد. همچنين ايجاد اشتغال با گسترش صنايع تبديلي و بسته بندي امکان پذير خواهد شد.بحث در مورد صنايع بسته بندي بسيار مهم است و ضرورت ايجاب ميکند که محصولات را با بسته بنديهاي مناسب ارائه دهيم بدون بسته بندي و به صورت فله اي ارزش افزوده پايين ميآيد و تمام بدو توليد کاشت،داشت و برداشت واقعا نياز دارد که با بسته بندي مناسب ارائه گردد.

در مورد  بسته بندي مناسب محصولات ايده اي مطرح شده است؟
ايده که نه ولي صنايع بسته بندي ما قبلا خيلي محدود بود ولي الان رو به توسعه است. خوشبختانه تدبير لازم در اين مورد انجام شده است.دانش لازم براي اين است که صادر کنندهها آگاه شده اند که امروزه بدون داشتن بسته بندي مناسب فرستادن محصولات به بازارهاي هدف در قيمت محصول ميتواند تاثير بگذارد. که اين امر مستلزم افزايش آگاهي و دانش روز و حضور در نمايشگاههاي بين المللي خارجي ميباشد که اين امر ميتواند در بحث بروز بودن تکنولوژي تاثير زيادي بگذارد. که با رعايت اين مسائل ما ميتوانيم جزء صادر کننده هايي باشيم که از اولويت صنايع بسته بندي برخوردار هستند و بدون حضور در نمايشگاههاي جهاني اين امر امکان پذير نميباشد چون هميشه اطلاعاتمان بايد به روز باشد. روز مرگ انسان روز عدم آگاهي انسان از دانش روز است.واين يک هشدار اساسي است که ما هر روز بايد دانش و آگاهي خود را بيشتر کنيم.

به عنوان سوال آخر لطفا در مورد نقش اتاقهاي بازرگاني  در اقتصاد کشور توضيح بفرماييد؟
اتاقهاي بازرگاني در اقتصاد کشور به عنوان يک تشکل تأثيرگذار بيش از پيش مهم ميباشد.براي رسيدن به آنچه در چشم انداز خود متصور شده ايم بايست حضور بخش خصوصي اقصاد کشور بزرگ شود. امروزه لازم است با بهره گيري از فرصتها و همکاري بين دولت و بخش خصوصي  و استفاده از مراکز علمي و تحقيقاتي با تدوين برنامه جامع نقش اساسي داشت۰ طبيعي است اعضاي اتاق افرادي آگاه ، توانمند و پايبند به اخلاق کسب و کار ميباشند که در حوزههاي کاري خويش صاحب نظر و داراي بينش تخصصي هستند۰ نقش اتاقها در توسعه اقتصاد کشور از راه توسعه تجارت به ويژه صادرات غيرنفتي تأثيرگذار است ۰ امروز وظيفه اتاقها در بيشتر کشورها باز کردن درهاي بازار جهاني براي کارهاي توليد شده داخل کشور است۰ اتاقهاي بازرگاني در اصل منعکس کننده مشکلات و مسائل بخش تجارت کشور است و تنها پارلمان خصوصي کشور ميباشد که مسئوليت سرعت بخشي به رشد شاخصهاي توسعه اقتصادي و رونق کسب و کارهاي داخلي را دارد.

گفتگو: شادی رهبرصباغی

مشاهده ادامه مطلب

آیا پودر سنجد چاق کننده است؟

سنجد یکی از سین های سفره هفت سین است که دارای خواص درمانی باورنکردنی است. سنجد به عنوان منبع غنی کلسیم است و پودر سنجد در کاهش درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و همچنین کاهش زمان بهبود زخم در افراد آسیب دیده موثر است.

نبض ما-سنجد یا همان زیتون روسی؛  یک گیاه لیمویی از خانواده Elaeagnacea است. این گیاه می تواند طیف وسیعی از شرایط محیطی را تحمل کند. انواع مختلف سنجد، از جمله پودر سنجد و به ویژه میوه ها و گل ها، به طور سنتی در درمان انواع بیماری های رایجی مانند حالت تهوع، سرفه، آسم، تب، زردی و اسهال استفاده  می شود.

خواص درمانی سنجد

سنجد چیست؟

سنجد درختچه ای کوهستانی است که تا ارتفاع ۷ متر رشد می کند. این درخت معمولا در فصل بهار گل می دهد و در فصل تابستان رشد آن تکمیل شده و گل ها تبدیل به دانه های سنجد می شود. این گل های زیبا توسط زنبورها گرده افشانی می شوند.

خاک مناسب برای رشد درخت سنجد، خاک های سبک (شنی)، متوسط و  خاک سنگین (خاک رس) است. این درخت حتی می تواند در خاک های ضعیف با  pH مناسب، اسیدی، خاک خنثی و  قلیایی نیز رشد کند.

درخت سنجد به نور خورشید نیاز داشته و نمی تواند در سایه رشد کند و تحمل آن در خاک خشک و مرطوب  یکسان بوده و می تواند خشکسالی را تحمل کند.

سنجد چیست

خواص سنجد برای درد

در برخی از گزارش های اخیر نشان داده شده است که پودر سنجد  ضد اکسید کننده، ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد سرطان است. یکی دیگر از ویژگی های مهم این گیاه، نقش آن در نظارت زیست محیطی در برابر عناصر سمی و همچنین عملکرد آن به عنوان کود زیستی در زمین های  آسیب دیده است.

با مطالعات پیشرفته تر درمورد گیاه سنجد  و اجزای فعال زیست شناختی این گیاه، تاثیرات  بالقوه آن کشف شده و مشخص شد که سنجد می تواند به عنوان منبع جایگزین طبیعی در صنایع دارویی برای درمان مشکلات مزمن و جدی استفاده شود.

بیش از نود گونه از سنجد، در سراسر جهان وجود دارد که عمدتا در مناطق نیمه گرمسیری آسیا، اروپا و برخی از قسمت های آمریکای شمالی گسترده است. از آنجا که ظاهر سنجد با میوه های کوچک، قرمز و بیضوی آن شباهت زیادی  به درخت زیتون دارد، آن را به عنوان زیتون وحشی هم می شناسند.

پیش از این، درمورد مزایای سنتی سنجد( زیتون روسی) توضیحاتی ارائه کردیم. همانطور که اشاره شد عصاره سنجد می تواند برای درمان آرتریت روماتوئید مفید باشد.

خواص سنجد برای زخم

سنجد نقش بسیار مهمی در رفع زخم و آسیب های پس از آن دارد. استفاده از سنجد در پاسخ به آسیب و بهبود زخم یک فرآیند ضروری و فعال است که عملکرد اولیه را به بافت آسیب دیده بازگردانده و این بهبودی در چهار مرحله صورت می گیرد.

این مراحل عبارتند از: هموستاز (توقف خونریزی)، التهاب، تکثیر، و بازسازی بافت. پس از فرآیند هموستاز، مرحله التهابی بهبود زخم، نقش مهمی دراز بین بردن میکروارگانیسم های عفونی، آزاد سازی عوامل بهبودی به ناحیه زخمی و همچنین تقسیم سلول ها برای مرحله تکثیر، دارد.

نفخ معده

البته هر چه پاسخ التهابی کوتاه باشد، بهبودی سریع تر ایجاد می شود. در طب سنتی ایران، پودرسنجد  به عنوان درمان دارویی برای کنترل خونریزی و تسریع روند بهبود زخم مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه نشان می دهد که  از پودر سنجد در درمان اکثر بیماری های عفونی، کاهش نفخ، سم زدایی، هضم بهتر غذا وغیره استفاده می شود.

پودر سنجد برای چاقی

بر طبق شواهد و تحقیقات، سنجد می تواند در چاقی موضعی مخصوصا در ناحیه صورت سودمند باشد. شما می توانید از پودر سنجد برای اضافه وزن استفاده کنید. پودر سنجد را در یک لیوان آب مخلوط کرده و بنوشید. پودر سنجد علاوه بر خواص بی شمار سلامتی برای بدن انسان می تواند برای افراد لاغر هم مناسب باشد. مصرف پودر سنجد چهره شما را شاداب و تو پرمی کند.

چاقی صورت با شیر خشک

خواص پودر سنجد در بارداری

زنان باردار در میان گروه هایی هستند که ممکن است مشکلاتی در این دوره داشته باشند از جمله درد های کمر. عصاره سنجد درمان موثری در برابر درد والتهاب است. مطالعات اخیر نشان داده است که  عصاره سنجد به عنوان منبع قوی کلسیم،  باعث حفظ کلسیم در بدن و نرم شدن استخوان ها و عملکرد صحیح غضروف ها می شود.

مکانیزم تاثیر گذاری سنجد  دقیقا مشخص نیست.عصاره سنجد می تواند پوکی استخوان و کاندروژنز را بهبود بخشد. در دوران بارداری اکثر زنان باردار ممکن است دچار حالت تهوع وسرگیجه شوند ، این حالت ها مخصوصا در ماه های اول و اواخر دوران بارداری بیشتر می شود.

زنان باردار می توانند پودر سنجد را به صورت ناشتا و هنگام صبح مصرف کنند تا تلخی دهان و حالت تهوع را کاهش دهد. نوشیدن عصاره سنجد برای رفع سرگیجه و تهوع دوران بارداری سودمند است. مصرف روزانه ۲ تا ۳ عدد سنجد برای زنان باردار توصیه می شود.

خواص سنجد برای کودکان

کودکان  هم می توانند سنجد مصرف کنند. همانطوری که می دانیم کودکان  از طبیعت گرم مزاجی برخوردار هستند و مصرف آن در کودکان نه تنها ضرری ندارد بلکه خیلی بهتر از تنقلات پر ضرر است.

کودکان

خواص هسته سنجد

هسته سنجد را هم مانند میوه سنجد می توانید مصرف کنید. شما می توانید روزانه ،هسته سنجد را به همراه آب و یا شیر مصرف کنید. خاصیت رفع سموم ،  تقویت حرکت روده ها ، ضد نفخ ، برطرف کننده عفونت، تقویت قلب و تقویت عضلانی در میوه و هسته سنجد نهفته است. هسته سنجد را می توانید به صورت ناشتا میل کنید.

پودر سنجد برای درد زانو

زانو درد می تواند آزار دهنده و خسته کننده باشد. علاوه بر درمان های پزشکی و شیمیایی، شما می توانید در منزل با استفاده از درمان های گیاهی مشکل زانو درد خود را برطرف کنید. شما به مرهمی برای آرامش عضلات نیاز دارید.

در میان درمان های گیاهی، عصاره، میوه، برگ و گل سنجد به طور سنتی برای درمان بیماری های مختلف درد های عضلانی استفاده شده است. استفاده از گل سنجد برای درمان زانو درد در طب سنتی می تواند نشانگر اثر دهی این گیاه سودمند باشد.

درد زانو

در مطالعاتی درمورد تاثیر گذاری سنجد بر درد های عضلانی، اثر بخشی  شل کننده ماهیچه ای در عصاره و دانه های میوه سنجد  مورد آزمایش قرار گرفت، با استفاده از تست کشش در موش ها، نتایج نشان داد که با افزایش دوز عصاره، میزان آرامش عضلانی بافت هم افزایش می یابد.

در دوزهای بالاتر، اثربخشی عصاره سنجد چیزی مانند دیازپام (۲ میلی گرم بر کیلوگرم)، است که برای از بین بردن تنش و آرام کردن ماهیچه ها استفاده می شود. پودر سنجد دوای درد افرادی است که دچار آرتروز و یا  پوکی استخوان شده اند.

برای مصرف سنجد در این درمان، می توانید پودر سنجد را به مواد غذایی و پخت و پز اضافه کرده و یا به همراه دوغ و شیر بنوشید. این درمان را به طور مداوم انجام داده و تاثیرات آن را مشاهده کنید.

مضرات پودر سنجد

بر اساس مطالعات انجام شده، عوارض جانبی در مورد سنجد مشاهده نشده است. طبق آزمایشات انجام شده در مورد تاثیرات سنجد، مشخص  شد که حتی با استفاده از دوزهای بالای عصاره سنجد، نشانه هایی از تاخیر در رشد یا بروز اختلالات عمده ای در انسان یا موش مشاهده نشد.

اما بر طبق گزارشی در مورد مطالعه بر روی گرده های سنجد، مشخص شده است که  استنشاق این آلرژن ها ممکن است علائمی مانند تحریک بینی را در برخی از افراد حساس ایجاد کند.

نبض ما– مترجم: مهناز ضحاکی

منبع: www.ncbi.nlm.nih.gov

 

آیا پودر سنجد چاق کننده است؟

۵ (۱۰۰%) ۲ رای


مشاهده ادامه مطلب

دانلود آهنگ رو درو دیوار این شهر از محمد زارع

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ رو در و دیوار این شهر از محمد زارع

موزیک قدیمی و به یاد ماندنی خواننده محمد زارع بنام رو درو دیوار این شهر با دو کیفیت عالی و متن ترانه تکست

Download Old Song BY : Mohammad Zare | Roo Dar O Divare In Shahr With Text And Direct Links In UpMusic

mohammad zare دانلود آهنگ رو درو دیوار این شهر از محمد زارع

متن آهنگ رو درو دیوار این شهر محمد زارع

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

♫ رو در و دیوار این شهر ♫
♫ همش از تو یادگاره ♫
♫ توی این کوچه تاریک ♫
♫ منو تنها نمیذاره ♫
♫ یاد حرفهای قشنگت ♫
♫ که تو قلبم لونه می کرد ♫
♫ یاد دلتنگی چشمات ♫
♫ که منو بهونه میکرد ♫
♫ میزنه آتیش به جونم ♫
♫ پس کجایی مهربونم ♫
♫ آخه من ترانه هامو ♫
♫ واسه کی پس بخونم؟ ♫
♫ دل من هواتو کرده ♫
♫ آخ کجایی نازنینم ♫
♫ کاشکی بودی و می دیدی ♫
بی تو من تنها ترینم ♫
♫ توی این بازی که ساختی ♫
♫ من همه هستیمو باختم ♫
♫ زیر پات گذاشتی آخر ♫
♫ عشقی که من از تو ساختم ♫
♫ اگه تو دوستم نداشتی ♫
♫ از دلم خبر نداشتی ♫
♫ دلت از سنگ شده انگار ♫
♫ که منو تنها گذاشتی ♫
♫ میزنه آتیش به جونم ♫
♫ پس کجایی مهربونم ♫
♫ آخه من ترانه هامو ♫
♫ واسه کی پس بخونم؟ ♫
♫ دل من هواتو کرده ♫
♫ آخ کجایی نازنینم ♫
♫ کاشکی بودی و می دیدی ♫
♫ بی تو من تنها ترینم ♫

رو در دیوار این شهر

♫ می شینم منتظر اینجا ♫
♫ تا تو برگردی دوباره ♫
♫ تا بشینی پای حرفهام ♫
♫ بریم تا ماه و ستاره ♫
♫ می دونم میای یه روزی ♫
♫ یه روزی که خیلی دیره ♫
♫ یه روزی دل شکسته ام ♫
♫ سر ابن کوچه می میره ♫
♫ میزنه آتیش به جونم ♫
♫ پس کجایی مهربونم ♫
♫ آخه من ترانه هامو ♫
♫ واسه کی پس بخونم؟ ♫
♫ دل من هواتو کرده ♫
♫ آخ کجایی نازنینم ♫
♫ کاشکی بودی و می دیدی ♫
♫ بی تو من تنها ترینم ♫

محمد زارع رو در دیوار این شهر

منبع : دانلود آهنگ رو درو دیوار این شهر از محمد زارع

مشاهده ادامه مطلب

خانههاي تاريخي تبريز احيا شوند

درگفت و گوي اختصاصي با فريدون بابايي اقدم مطرح شد:

به گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر – فريدون بابايي اقدم عضو شوراي کلانشهر تبريز در دوره چهارم و پنجم و عضو هيات علمي گروه برنامه ريزي شهر دانشگاه تبريز با مرتبه دانشياري، مولف کتاب درآمدي بر مبلمان شهري، داراي بيش از ۱۲۰مقاله علمي پژوهشي در زمينه مديريت شهري و اکولوژي شهري ميباشد. در گفت و گويي که درمورد مسائل و مشکلات شهري از جمله ترافيک و پروژههاي عمراني ترتيب داده شد، ضمن سخن گفتن از دليل تاخير در تحقق پروژههاي عمراني، به مبحث مبلمان شهري پرداخته ايم. متن گفتگو زير با «فريدون بابايي اقدم» است که مرور ميکنيد:

براي شروع لطفا در مورد پروژههاي عمراني شهر تبريز توضيح بفرماييد؟
در پاسخ به سوال شما در مورد بودجه سال ۹۶ ميتوان گفت به دليل مقارن شدن آن با دوره آخر فعاليت شوراي چهارم و همچنين آخرين دوره فعاليت شهردار قبلي عليرغم نوشته شدن بودجه نگراني هايي در مورد آن وجود داشت که نسبت به سالهاي قبل کمي بودجه با اما و اگرهايي مواجه شود که متاسفانه اين اتفاق هم افتاد در حالت کلي ميتوان گفت در بحثهاي جاري مشکلي نداشتيم ولي در بحثهاي عمراني در شش ماهه اول بر اساس گزارشي که گرفتيم کل عملکرد عمراني شهرداري تبريز در مناطق ۱۰گانه شهر و سازمانها به جاي ۶۰ درصد ۲۴ درصد شد،که اين امر موجب رسيدن بوجه به کم تر از ۵۰ درصد شد و با عدم تحقق بودجه مواجه شديم، اين امر چند دليل مشخص داشت بحث اول، به دليل فضاي شورا بود که تقريبا از ۲۹ ارديبهشت يا به طور کلي ميتوان گفت که از اول سال به نوعي فضاي خاص شورا و شهرداري که بر شهر حاکم ميشد، علاوه بر اينها بحث  شهرداري بود که دليل عمده تحقق بسيار پايين پروژههاي عمراني،که دليل اين امر وضعيت کلان و شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه ودر کل رکود حاکم بر مملک بود. در همين راستا رونق ساخت کم شده و به دنبال کم شدن ساخت و سازها با تقليل درآمدها مواجه شديم. به دليل اينکه ۸۰ درصد درآمد شهرداري  از شهرسازيها تامين ميشد و ما شاهد عمده ترين اين آسيبها  در بحثهاي عمراني بوديم . در اين بين ميتوان به پروژه بزرگ ميدان آذربايجان اشاره کرد که جزء پروژه هايي بود که به دليل عدم تامين منابع مالي حتي کارگاه هايش به تعطيلي کامل کشيده شد. يا در بحث  مسير گشاييها ميتوانم عرض کنم  که اکثرا در مناطق تعهداتي داشتيم که به دليل  هزينه بر بودن  تملک و اجراي پروژههاي عمراني به دليل مشکلات مالي عملا متوقف شد ولي  خوشبختانه بعد از انتخاب آقاي شهين باهر و به ويژه بعد از آمدن حکم ايشان ، پروژههاي نيمه تمام دوباره شروع شده، که اين موضوع در مورد پروژه ميدان آذربايجان هم صدق ميکند.که دسترسيهاي مسير اتوبان به آذربايجان و آذربايجان به اتوبان با درنظر گرفتن مقداري نواقص ميتوان گفت که روبه اتمام است. همچنين در پروژه مقبره الشعرا هم که کامل تعطيل شده بود، دوباره احيا شده که اينها جزء تعهدات  به بودجه سال ۹۶ است، درطي يک ماه اخير که آقاي باهر شروع به کار کرده اند شاهد تسريع در پروژههاي عمراني شده ايم. بيشتر بحثها و توجه ما در سال ۲۰۱۸ ميلادي به تبريز است که به عنوان پايتخت گردشگري جهان اسلام انتخاب شده  و عملا به نوعي فعاليتهاي فرهنگي و بحثهاي شهري، خدمات شهري، زيبا سازي شهري و همچنين رفع عناصر زشت  شهري مد نظر است با اينکه قانونا ۴۰ درصد از بودجه شهري بايد در حوزه عمراني هزينه شود و همچنين عرف شده که اين ۴۰ درصد، ۶۰درصد شود. و ما هم به  رسم سالهاي گذشته به گونه اي پيش ميرويم که  در بوجه سال ۹۷ هم نواقصي که بخصوص امسال پيش آمد هم بحثهاي تامين مالي و هم عدم جديت در تحقق بودجه که بعضا از خلاهاي نظارتي ناشي ميشود، تلاشمان براين باشد که در سال ۹۷ با نوشتن يک بودجه خوب و کامل و پيگيري شاهد اين باشيم که هم در حوزه عمراني و هم در کل مسائل و مشکلاتي که داريم قدم هايي در راستاي حل آنها  برداريم. به ويژه محوريت خدمات عمراني براي سالهاي آتي، مشخصا در حوزه افزايش نفوذ پذير بافتهاي شهري شود که از نظر بنده  بحث مسير گشايي مهم ترين محور فعاليتهاي عمراني باشد .

به دليل تبديل شدن بيشتر خانههاي قديمي شهر تبريز به ادارهها از نظر شما چگونه ميتوان از خانههاي قديمي تبريز براي جذب گردشگر در ۲۰۱۸ استفاده کرد؟
در بحث خانههاي قديمي ميتوان گفت هم شهرداري هم ميراث فرهنگي ورود پيدا  کردند. ما خانه هايي مانند خانه ستارخان داريم که در زمانهاي گذشته سازمان ميراث فرهنگي تملک کرده و در اختيار يک بنياد قرار داده بود که ما شاهد اين چنين واگذاريها هستيم. شهرداري نسبت به ميراث فرهنگي جاهايي که تملک کرده را  بيشتر در معرض ديد عموم قرار داده است و تلاشمان بر اين است که تا جايي که امکان دارد خانههاي قديمي را در معرض ديد عموم قرار دهيم. همان طور که ميدانيد فلسفه انتخاب تبريز ۲۰۱۸ هم داشتههاي تاريخي ما است يعني دليلي که باعث شد تبريز به يزد ترجيح داده شود و به عنوان نماينده ايران در آنجا شرکت کند و در ميان بيشتر شهرهاي اسلامي گزينه نهايي انتخاب شود همه اين عوامل به دليل داشتن خانهها و آثار تاريخي استان آذربايجان شرقي بوده به ويژه ميتوان گفت که تبريز جزء معدود شهرهايي بود که به صورت طولاني مدت (۱۰۰) سال پايتخت ايران بوده و همچنين در دوران قاجار مشخصا شهر وليعهد نشين بوده در  اين دوره ما بيشترين ميزان بناهاي تاريخي، به ويژه خانههاي تاريخي را داشته ايم که تا به امروز بخشي  از آنها در بحث مسير گشاييها تخريب شده اند.ولي باز هم به دليل غناي خانههاي تاريخي نيز جزء معدود شهرهاست. وشهرتبريز يکي از ۵ شهر تاريخي کشور است و مطمئنا ما در روزهاي باقي بانده نيز تلاشمان اين است که بتوانيم از اين پتانسيلها به نحو احسن استفاده کنيم که به جد از شهرداري هم پيگير هستيم که ان شاءالله در کمسيون معماري و شهرسازي هم جلسه اي ترتيب خواهيم داد که حتي اگر در اختيار نهاد و ارگان خاصي باشد  خارج کرده و در اختيار بازديدکنندگان قرار دهيم.

يکي از اولويتهاي شهر تبريز توسعه فضاي سبز ميباشد چه برنامه هايي براي توسعه فضاي سبز تبريز در سال ۲۰۱۸ در نظر داريد؟
در مورد فضاي سبز دو ديدگاه اهميت دارد اول بحث اکولوژي و دوم بحث تفريحي است . بخش اکولوژي يعني نگاه  ما به فضاي سبز به عنوان فضايي باشد که با درست کردن ميکروکليماي آن در جهت تعديل اقليم يک منطقه موثر واقع شود . با مقايسه درجه حرارت منطقه اي که داراي فضاي سبز هست و منطقه اي که فاقد فضاي سبز هست متوجه  اهميت اين قضيه ميشويم بنابراين بر نقش و اهميت فضاي سبز در وهله اول بايد با اين ديد توجه شود. بايد در سطح بالايي کشت داشته باشيم چون کشت ۵ هزار ، ۱۰ هزار نميتواند نقش اکولوژيکي داشته باشد و ما در طي چند سال پيش اين کار را انجام داده ايم.در جلسه اي که با سازمان پارکها داشتيم بر اساس آماري که در دست داريم در طي چهار سال گذشته ۲۱۰۰ هکتار فضاي سبز را به ۲۸۰۰ هکتار رسانده ايم همچنين در حدود ۶۰۰هزار هکتار درخت کاري و توسعه فضاي سبز داشتيم.که ما شاهد اين توسعه در بعضي از مناطق، به ويژه در عباس ميرزا ضلع جنوبي اتوبان کسايي، منطقه آرپادره سي و به صورت مشخص تر حداقل ۲۰۰ هکتار در محدوده سازمان عون بن علي در عينالي بوده ايم  و انتظار ميرود کماکان در اين بحثها هم نقش داشته باشيم. به طور تقريبي آماري که در دست داريم ۲۲۰ پارک محلي در کل شهر تبريز داريم که بالغ بر ۶۰ مورد در طي سه يا چهار سال اخير احداث شده است که اکثرا درقلب محلات ايجادشده اند. و شاهد اين امر در  محلاتي که دربافت پر شهري قرار دارند نيز هستيم که از جمله اين پارکها ميتوان به محله باغ امامي  در حوزه منطقه ۳ يا سبزه زار نظام پزشکي در حوزه منطقه ۴، يا در توکلي در يک بافت پر شهري پارک هايي افتتاح شد، اشاره کرد.که اينها با رقم بالايي تملک شده اند اما با همه اين تلاشها و عليرغم کارهاي انجام شده ما متاسفانه جزء کلان شهرهايي هستيم که سرانه خيلي کمي در فضاي سبز داريم و قطع يقين جز مهم ترين اولويت هايمان براي سالهاي آتي در کنار رفع مشکل  فضاي حاشيه نشيني در شهراست وهمچنين بحث فضاي سبز است که بايد توسعه يابد. تحت اين عنوان که سال ۹۷ را به عنوان سال خدمات شهري و توسعه پايدار فضاي سبز بشناسانيم تا جهت گيري بودجه هم دراين راستا باشد و همان طورکه عرض کردم امروز وضعيت موجودمان اصلا خوب نيست که با تدوين چشم انداز مناسب،  حداقل عملکردي که در اين حوزه وجود دارد برايمان قابل لمس باشد.

آيا اقداماتي در زمينه زيباسازي شهري و سامان دهي مبلمان شهري انجام شده است؟
در کشورهاي انگليسي زبان بيشتر مبلمان خياباني و ديگر کشورها بيشتر مبلمان شهري ناميده ميشود. ما به عناصري مبلمان شهري ميگوييم که بر اساس يک تعريف کلي در شهر مستقر ميشوند و چه بسا کارکردهاي ديگري دارند ولي در همين حال که آن کارکرد اصلي را دارند از جنبههاي زيباشناختي هم غفلت نکنيم مثلا خياباني را تصور کنيدکه در آن شاهد نصب  چراغ روشنايي هستيم نقش اين چراغ روشنايي، روشن کردن خيابان است اينکه ما اين چراغ را در کجا قرار دهيم و از چه مصالحي استفاده کنيم و در چه کميت و کيفيتي باشد اين بحث مبلمان شهري است. يا بحث سطل اشغال ها، نيمکت ها، کيوسک ها، دکههاي مطبوعاتي، تابلوهاي سر در مغازهها و کلي عناصر ديگر، همچنين در طي چهل روز گذشته در غالب طرح «گوزل تبريزيم»  بسياري از   نا زيباييها از شهر کنار رفتند به طوري که بالغ بر ۵۶۰ عدد پل آهني به نوعي غير استاندارد که بين خيابان و پيادهها وجود داشت و  بعضا شاهد اين بوديم که  به دليل ارتفاع غير استاندارد پلهاي آهني  با بارش بسيار کم شاهد آبگرفتگي معابر ميشديم. که اين امر بعضي از مشکلات زيست محيطي و بهداشتي را به وجود ميآورد در اين راستا همچنين در جاهايي که باکسهاي غيراستاندارد وجود داشت را  جمع آوري کرده ايم. در مورد صندوق صدقات هم ديده ميشد که با فاصله ۲ متر از هم قرار گرفته بودند و همچنين بسياري از عناصري که چهره زشتي به شهر ميدادند از سطح شهر جمع آوري شده اند. بايد تلاشمان بر اين باشد تا محور و جهت گيري فضاي نرمال و استاندارد در شهر ايجاد کرده و در مورد خيابان مقصوديه هم بر اساس آخرين پارادايم هايي که امروزه در دنيا وجود دارد بايد شهرها را از حالت ماشين محور به انسان محور تبديل کنيم. يکي از ويژگيهاي شهرهاي انسان محوراين است که در بافتهاي مرکزي شهر با ايجاد فضاهاي مناسب و زيبا در پياده روها مسيرهاي بهتري را براي افراد پياده ايجاد کنيم.  يعني به جاي اينکه ما به  ماشين اجازه بدهيم که به قلب شهر نفوذ کند در بعضي از معابر بعضي از فضاهايمان را پياده محور کنيم که هم امکان حرکت بيشتر شود و هم فضاي مکث بيشتري وجود داشته باشد و هم به نوعي زندگي اجتماعي و فضاي سرزندگي را در شهر به وجود آوريم. که مقصوديه و چند مورد ديگر هم در اين راستا بودند و انشالله تلاشمان بر اين است که در طول چهار سال آتي به اين اهداف برسيم.

در بعضي از مناطق شهري ترافيک مشکلات زيادي را به وجود آورده است چه برنامه هايي براي حل مشکل ترافيک شهر تبريز در نظر داريد؟
در پاسخ به حل مشکلات ترافيکي ميتوان گفت  در سالهاي قبل يکسري کارهايي شروع شده که  در اين راستا جلسهها و مصوبههاي شوراي ترافيکي تصويب شده و بر اساس آن تعدادي از خيابانها يک طرفه شدند ولي بنا به د لايلي اجرا نشد و قضيه محدوده ادامه پيدا نکرد. يکسري مسائل و مشکلاتي وجود داشت که تعدادي  از شهروندان گلايه هايي در بعضي محلهها داشتند که زندگي روزمره را مختل ميکرد. هرچند با تجربه هايي که در شهرهاي بزرگ داشتيم طرحهاي ترافيکي در قالب طرحهاي زوج و فرد اجرا ميشد. که اخيرا در قالب LEZ  که بحث انتشار آلودگي است مطرح ميشود. در هسته مرکزي شهر که حجم بالايي از مراجعين وسايل نقليه هست  به خاطر کم کردن اين حجم اخيرا در ورودي و خروجي بافت مرکزي شهر اين بحث انجام شد و اين امر در بحث آلودگي که در زمستان با آن مواجه هستيم قدم موثري است. ما ناگزير به انجام اين عمل هستيم و در کل دنيا در محدوده هسته مرکزي شهر اين عمل انجام ميشود. در اروپاي غربي که پيشرفته ترين کشورها در آنجا قرار دارند به طور مثال قيمت پارکينگ در مناطق لندن يکسان نيست در حالي که تبريز اين گونه نيست ما ميتوانيم حجم ورودي به بافت مرکزي را با تعيين يکسري ضوابط کم تر کنيم يعني علاوه بر محدوديتهاي شهرسازي، محدوديتهاي ارتفاعي، تراکمي هم مد نظر باشد همچنين ما بايد يکسري ابزار کنترلي داشته باشيم و نه اينکه محدوده مرکزي را خالي کنيم بلکه با ضوابط و شرايطي مديريت کنيم.

و در آخر  اگر سخني با خوانندگان نشريه عجب شير داريد بفرمائيد؟
بنده از دو جهت مديون رسانهها هستم اول اينکه نماينده افکار عمومي هستند و پل ارتباطي ميان مردم و مسئولين هستند نيازهايي که شهروندان دارند از طريق رسانه به ما منتقل ميکنند و دوم اينکه فضايي براي ما باز ميکنند به دليل اينکه وقتي خبرنگاري از من سوال ميپرسد چه بسا حوزه فعاليتي به وجود ميآيد و به دنبال خلاهاي موجود ميروم و بخشي از عملکرد من به آن حوزه اختصاص مييابد. همين که عملکرد مديريت شهري تبريز را انعکاس ميدهيد خيلي موثر است چون مردم بايد از عملکرد افرادي که انتخاب کرده اند مطلع شوند. عملا ما از شوراي چهارم شاهد فعاليت روزنامه عجب شير هستيم و به دليل پوشش خبرهاي استاني و خصوصا شهر تبريز و همچنين بخشي که مربوط به مديريت شهري هست کمال تشکر را دارم.

گفتگو: شادی رهبر صباغی 

مشاهده ادامه مطلب

دانلود آهنگ آرمان علیدوست ای داد بیداد

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ آرمان علیدوست ای داد بیداد

هم اکنون رسانه آپ موزیک برای شما کاربران ترانه ای داد بیداد را از آرمان علیدوست با بهترین کیفیت آماده کرده است

شعر و آهنگسازی : میثم مرزدشتی / تنظیم کننده : پویا فرامرزی

Exclusive Song: Arman Alidoost – “Ey Dade Bidad” With Text And Direct Links In UpMusic

Arman Alidoost Ey Dade Bidad دانلود آهنگ آرمان علیدوست ای داد بیداد

متن آهنگ ای داد بیداد آرمان علیدوست

♪♪♫♫♪♪♯

ای عشق افسون گر من گر بروی از بر من نمیشود باور من ای داد بیداد
♪♪♫♫♪♪♯ ای ساغر زیبانگر مهتاب مه سیما دگر هم جان هم دل را ببر ای داد بیداد ♪♪♫♫♪♪♯
ای داد بیداد از دلم جان را بخواهی حاضرم در دل ناقابلم غوغا به پا کن
♪♪♫♫♪♪♯ ای داد بیداد از دلم جان را بخواهی حاضرم در دل ناقابلم غوغا به پا کن ♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ آرمان علیدوست ای داد بیداد

وای به حال من دیوانه ی رویت حال پریشان دل و پیچش مویت
♪♪♫♫♪♪♯ وای به حال من دیوانه ی رویت حال پریشان دل و پیچش مویت ♪♪♫♫♪♪♯
ای داد بیداد از دلم جان را بخواهی حاضرم در دل ناقابلم غوغا به پا کن
♪♪♫♫♪♪♯ ای داد بیداد از دلم جان را بخواهی حاضرم در دل ناقابلم غوغا به پا کن♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

آرمان علیدوست ای داد بیداد

منبع : دانلود آهنگ آرمان علیدوست ای داد بیداد

مشاهده ادامه مطلب

تزیین خانه با وسایل دورریختنی

تا به حال فکر کرده اید چطور می توان با استفاده از وسایل دورریختنی منزل را تزیین کرد؟ تزیین خانه با وسایل دورریختنی بسیار آسان و در عین حال به صرفه است، با ما همراه باشید.

نبض ما– خلاقیت یکی از مواردی است که زمانی که تلاش می کنید دکوراسیون منزل را تغییر دهید و یا مدل دیگری به آن بدهید، بیشتر به سراغ شما می آید مخصوصا زمانی که بخواهید صرفه جویی های اقتصادی داشته باشید. اما مشکل اینجاست که اکثرا نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم. اگر دوست دارید از وسایل بازیافتی استفاده کنید، یا این که با تزئینات خودساز حال می کنید، و یا اینکه بخواهید دکوری به صرفه برای منزل خود آماده کنید، می توانید از ایده های زیر برای تزیین خانه با وسایل دورریختنی استفاده نمایید.

تزئین خانه با وسایل دورریختنی

۱- استفاده از پالت ها

می توانید با استفاده از تعدادی پالت برای منزل خود یک میز پذیرایی درست کنید. فقط لازم است آن را سنباده زده و رنگ کنید. شما می توانید این میز را با قرار دادن پالت ها روی هم تا جایی که دوست دارید بالا بیاورید. همچنین می توانید چند تا چرخ هم از مغازه های خوار و بار فروشی بخرید و به آن اضافه کنید. این قطعا ارزان ترین میزی خواهد بود که می توانید برای منزل خود فراهم کنید.

۲- جعبه های میوه

جعبه های میوه یکی از پرکاربردترین دورریختنی ها برای صنایع دستی تزئینی، مبلمان و دکوراسیون در منزل است. می توان از این موارد می توان به میز قهوه، یا پاتختی در اتاق خواب اشاره کرد که جلوه جالبی به فضای اتاق می دهد. پایه های آن را می توانید از قطعات مبل های خراب و یا تکه های وسایل دورریختنی دیگر تهیه نمایید. تزیین خانه با وسایل دورریختنی مانند جعبه های میوه همه اطرافیان شما را شگفت زده خواهد کرد.

۳- جاشمعی

اگر دوست دارید که در حمام خود شمع روشن کنید و برای این کار پول زیادی صرف نکنید می توانید از شیشه های مربای خالی استفاده کنید. با استفاده از کمی ایده و تخیل می توانید از کمی سنگ و ماسه برای نگه داشتن شمع استفاده کنید و آن را با استفاده از سیم به جایی وصل نمایید تا زیباتر جلوه کند.

۴- گلدان

اگر دوست دارید در خانه گل و گیاه نگه دارید، لازم نیست که پول زیادی برای گرفتن گلدان خرج نمایید. می توانید از کنسروهای مصرف شده استفاده نمایید. کنسرو خالی را بشویید تا لیبل آن کنده شود و چسب و مواد اضافی آن شسته شود. سپس می توانید انتهای آن را سوراخ کنید تا آب اضافی از آن خارج شود. شما می توانید این گلدان های دست ساز را رنگ کنید و یا با موارد ویژه تزئین نمایید.

۵- جعبه های قدیمی

نزیین خانه با وسایل دوریختنی مانند جعبه های قدیمی بسیار متنوع خواهد شد و می توانند کارایی بیشتری نسبت به ذخیره کردن های خسته کننده داشته باشند. به عنوان مثال، می توانید جعبه کفش قدیمی خود را به یک جاحوله ای زیبا تبدیل کنید، فقط با اضافه کردن یک پارچه زیبا به آن یا پیچاندن آن با استفاده از تعدادی الیاف. شما می توانید از این جعبه ها در موارد دیگر هم استفاده کنید. مثلا به جای قفسه های خانه، گلدان و یا موارد دیگری که به ذهن تان می رسد.

در ادامه تعدادی دیگر از ایده های جالب برای تزئین خانه با وسایل دورریختنی را ارائه می دهیم:

نگه دارنده موبایل!

یک قوطی شامپو را به شکل زیر ببرید، رنگ کرده و خشک نمایید. می توانید به عنوان نگهدارنده برای وسایل مختلف از آن استفاده نمایید.

دیواری از بشقاب های شکسته!

بشقاب هایی را که شکسته اند می توانید به دیوار نصب کنید و یک طرح جالب را با استفاده از آن ها به اتاق خود بدهید. گویی که روی دیوار تابلو نصب نموده اید.

قفسه مخفی!

اگر کتاب هایی را می خواهید دور بیندازید، می توانید از جلد آن ها استفاده کرده و یک قفسه مخفی برای میز و یا دکور خود درست کنید. به این صورت که از روبرو بیننده تصور می کند که کتاب هایی چیده شده ولی از پشت وسایل مختلف را در آن جا داده اید. درست کردن جای مخفی و در عین حال تزیین خانه با وسایل دورریختنی چون جلد کتاب ایده حیرت انگیزی است.

جای برس

به جای این که کنسرو خالی را دوربیندازید می توانید آن را برای قرار دادن برس های خود مورد استفاده قرار دهید. فقط کافی است روی آن را با کمی کاغذرنگی تزئین نمایید.

تابلویی با دستمال توالت

تزیین خانه با وسایل دوریختنی در دسترس وقت کمتری می گیرد. را خیلی راحت تر می کند. دستمال توالت هم یکی از وسایل دورریختنی است که در هر خانه ای پیدا می شود. از لوله دستمال توالت می توانید برای ساخت تابلویی زیبا استفاده کنید. بدین ترتیب که آن ها را تا کرده، برش می دهید و به صورت ستاره ای روی یک تابلو می چسبانید و طرح دلخواه خود را درمی آورید.

قالیچه از لباس های کهنه

اگر از لباس های کهنه خود خسته شده اید می توانید از پارچه های آن استفاده کرده، و یک قالیچه زیبا شبیه تصویر زیر درست کنید.

به طور کلی تزیین خانه با وسایل دورریختنی هیجان انگیز است و با استفاده از این وسایل کارهای زیادی می توانید انجام دهید. فقط کمی بستگی به خلاقیت و ذوق و سلیقه شما دارد.

نبض ما– تهیه و ترجمه: حسین مقدس زاده

منبع: Industrystandarddesign

تزیین خانه با وسایل دورریختنی

امتیاز شما :


مشاهده ادامه مطلب