تا ۴۸ ساعت پس از نخستین پخش هر قسمت از مسابقه ایران فانیی، فرصت دارید که به خانواده یا خانواده های برتر آن قسمت رأی دهید.

نتایج آرا تا پایان قسمت هشتم مطابق نمودار فوق است. لازم به ذکر است این آخرین رأی گیری است و در قسمت ۱۰ برنده این فصل مشخص می شود.

فراموش نکنید کد خانواده یا خانواده های مورد نظر خود را به شماره ۳۰۰۰۰۵۸ هم ارسال کنید و در قرعه کشی ربع سکه بهار آزادی شرکت کنید؛

۱- لارزاده ۲- رخ ۳- مقدم نسب